Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje Svet staršev, kot je opredeljeno v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika in nadomestnega člana, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  •  predlaga nadstandardne programe,
  •  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  •  daje mnenje k predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole o letnem delovnem načrtu,
  •  daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  •  razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  •  voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole.

 

ZAPISNIKI

 

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani