Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

Pravila o uveljavljanju odsotnosti otrok so zapisana v 3. členu Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik  (Ur. list RS, št. 67/18) in veljajo od 1. 11. 2018.

Starši lahko uveljavijo odsotnost otroka do 9. ure zjutraj za naslednji delovni dan. Staršem se za pravočasno javljeno odsotnost odšteje stroške neporabljenih živil v višini odstotka, določenega v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca. Stroške neporabljenih živil se sorazmerno odšteje tudi ostalim plačnikom.

Stroški neporabljenih živil na otroka v dnevnih programih znašajo 2,00 € dnevno.

Stroški neporabljenih živil na otroka v poldnevnem programu znašajo 1,60 € dnevno.

Starši lahko odjavo sporočijo po telefonu, preko spletne strani vrtca ali strokovnim delavkam v oddelku. Starše prosimo, da med 9 in 12 uro, če ni nujno potrebno, po telefonu ne kličejo strokovnih delavk v oddelkih, ker v tem času potekajo različne vzgojne dejavnosti. Pravočasno javljena odsotnost se šteje tudi, če starši v nedeljo zjutraj do 9 ure preko spletne strani vrtca javijo odsotnost otroka za ponedeljek.

Tabela v nadaljevanju prikazuje izračun neporabljenih živil na dan v odvisnosti od določenega dohodkovnega razreda po odločbi centra za socialno delo.

 

TABELA: Izračun neporabljenih živil na dan glede na dohodkovni razred

 

dohodkovni razred

plačilo staršev v % od cene programa

dnevni programi

poldnevni program

najstarejši otrok v družini

drugi otrok v družini

najstarejši otrok v družini

drugi otrok v družini

   

2,00 €

0,60 €

1,60 €

0,48 €

1

2

3

4 (3*30%)

5

6 (5*30%)

1

0%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2

10%

0,20 €

0,06 €

0,16 €

0,05 €

3

20%

0,40 €

0,12 €

0,32 €

0,10 €

4

30%

0,60 €

0,18 €

0,48 €

0,14 €

5

35%

0,70 €

0,21 €

0,56€

0,17 €

6

43%

0,86 €

0,26 €

0,69 €

0,21 €

7

53%

1,06 €

0,32 €

0,85 €

0,26 €

8

66%

1,32 €

0,40 €

1,06 €

0,32 €

9

77%

1,54 €

0,46 €

1,23 €

0,37 €

 

Razlaga izračuna neporabljenih živil na podlagi primera:

Starši, ki jim z odločbo centra za socialno delo določa plačilo v višini 3 dohodkovnega razreda, torej 20 %, jim vrtec zniža plačilo za pravočasno javljeno odsotnost za:

-          starejšega otroka v družini, ki obiskuje vrtec v višini 0,40 € dnevno, občini stalnega bivališča pa v višini 1,60 €

-          drugega otroka v družini, ki obiskuje vrtec v višini 0,12 € dnevno, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v višini 0,28 € in občini stalnega bivališča v višini 1,60 €

-          tretjega otroka v družini, ki obiskuje vrtec 0 € dnevno, ker je ta otrok za starše brezplačen, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v višini 0,40 € in občini stalnega bivališča 1,60 €

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani