Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

 

  1. 1.Postopek uporabe kartice pristopa pri vstopu v vrtec
  • kartico pristopa prislonite na čitalec ob vhodnih vratih vrtca;
  • čitalec zazna kartico na razdalji 10 cm, tudi preko torbice ali denarnice;
  • po pisku čitalca imate pet sekund časa, da s potiskom vrat odprete vhodna vrata;
  • v primeru, da ste zamudili čas petih sekund, postopek ponovite.
  1. 2.Pravila uporabe kartic pristopa

Pravila o uporabi kartic pristopa je obravnaval in sprejel Svet vrtca dne 20. 10. 2014. Pravila se pričnejo uporabljati z naslednjim dnem po sprejetju in se uporabljajo do sprejema novih pravil.

»Starši za vsakega vključenega otroka v vrtcu prejmejo eno brezplačno kartico pristopa. Brezplačne kartice pristopa staršem ni potrebno naročiti, prejmejo jo pri strokovnih delavkah v enoti. Starši izpolnijoIzjavo o prejemu kartic pristopa (priloga 1).

Če bi starši želeli naročiti dodatno število kartic pristopa, to sporočijo strokovnim delavkam v enoti, ki jim zagotovijo dodatne kartice pristopa. Ob prejemu dodatne kartice pristopa starši izpolnijo Izjavo o prejemu kartic pristopa (priloga 1). Če starši istočasno prejmejo brezplačno in dodatne kartice pristopa, prejem potrdijo na isti Izjavi o prejemu kartice pristopa. Če starši naknadno naročajo dodatne kartice pristopa, prejem potrdijo na novi Izjavi o prejemu kartice pristopa. Strokovne delavke v enoti s podpisom na izjavi potrdijo izročitev kartic pristopa.

Prejem vsake dodatne kartice pristopa se obračuna z akontacijo v višini 6 € na računu za oskrbnino. Ob vračilu dodatne kartice pristopa, vrtec obračuna vračilo akontacije v višini 6 € na računu za oskrbnino. Starši izpolnijo Potrdilo o vračilu kartic pristopa (priloga 2).Strokovne delavke v enoti s podpisom na potrdilu potrdijo vračilo kartic pristopa.

Ob izpisu otroka iz vrtca ali ob premestitvi otroka v drugo enoto, ki kontrole pristopa nima, je potrebno vrniti vse kartice pristopa, tako brezplačno, kot vse dodatne. Kartice pristopa starši vrnejo strokovnim delavkam v oddelku in izpolnijo Potrdilo o vračilu kartic pristopa (priloga 2).

Če je otrok premeščen v enoto, ki ima kartični pristop, staršem kartic pristopa ni potrebno vračati in jo lahko uporabljajo še naprej v novi enoti. Prenos uredi vrtec.

Če starši ob izpisu ne bodo vrnili brezplačne kartice pristopa, jim bo vrtec obračunal izgubo kartice pristopa v višini 6 € na računu za oskrbnino.

Če starši ob izpisu ne bodo vrnili dodatne kartice pristopa, jim vrtec plačane akontacije v višini 6 € ne bo vrnil.

Če se kartica pristopa uniči (ne zaradi malomarnosti uporabnikov), vrtec zagotovi novo brezplačno kartico pristopa. Starši izpolnijo Izjavo o uničenju ali izgubi kartic pristopa (priloga 3). Strokovne delavke v oddelku staršem dodelijo novo kartico pristopa in obenem starši izpolnijo novo Izjavo o prejemu kartic pristopa (priloga 1).

Če starši poškodujejo ali izgubijo brezplačno kartico pristopa, vrtec na računu za oskrbnino obračuna izgubo kartice pristopa v višini 6 €. Starši izpolnijo Izjavo o uničenju ali izgubi kartic pristopa (priloga 3). Strokovne delavke staršem na njihovo željo in izpolnjeno Izjavo o prejemu kartic pristopa (priloga 1) dodelijo novo kartico pristopa.

Če starši poškodujejo ali izgubijo dodatno kartico pristopa, jim vrtec plačane akontacije v višini 6 € ne bo vrnil. Starši izpolnijo Izjavo o uničenju ali izgubi kartic pristopa (priloga 3).

Kartic pristopa ni možno prenašati iz enega na drugega otroka.

Kartice pristopa niso namenjene sistemu odjavljanja otrok, le ta ostane nespremenjen.

Kartice pristopa odpirajo vhodna vrata vrtca v času obratovalnega časa vrtca.

V primeru neplačila akontacije za dodatno kartico pristopa, neplačila izgube kartice pristopa oziroma neplačila uničenja kartice pristopa, vrtec kartico pristopa začasno izklopi.

Z dnem odhoda otroka iz vrtca kartice pristopa prenehajo delovati.«

 

IZJAVA O PREJEMU KARTIC PRISTOPA

POTRDILO O VRAČILU KARTIC PRISTOPA

IZJAVA O UNIČENJU ALI IZGUBI KARTIC PRISTOPA

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani