Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik izvajamo projekte, ki spodbujajo vzgojo za trajnostni  razvoj. Ena od prednostnih nalog vrtca je otrokom omogočiti neposredni stik z naravo- izkustveno  učenje  v neposrednem naravnem okolju, ker verjamemo, da so izkušnje, ki jih omogočimo otrokom, osnova za pridobitev znanja, ki je trajnostno.  V vrtcu med drugim spodbujamo oblikovanje  ekoloških vrtov in njihovo vključevanje v dejavnosti,  vzgojo otrok in posredno tudi staršev ter lokalne skupnosti. Vrtec Antona Medveda Kamnik je prvi vrtec v Sloveniji, ki si je z dejavnostmi pridobil znak Šolski Ekovrt na kar smo zelo ponosni.

Vrtec je vključen v program oziroma v Mrežo Šolskih eko vrtov, ki ga koordinira  Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) Program članom  nudi celovito strokovno podporo pri: zasnovi in izvedbi šolskega eko vrta ter samem ekološkem vrtnarjenju, učni rabi šolskega eko vrta, izobraževanju mentoric/mentorjev šolskih eko vrtov.
Tovrstna dejavnost omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Zaposleni, otroci in starši, ki so vključeni posredno in neposredno v izvedbo tovrstnih dejavnosti spoznavajo: ekološko pridelavo, celovito kakovost ekoloških živil, ki vključujejo prehransko polnovrednost ter okoljske in socialne vidike. Otroci lahko spremljajo razvoj rastlin od semena do plodov in spoznavajo svojo vlogo pri uspevanju vrtnega ekosistema.

Vrtčevski eko vrt zahteva sodelovanje ves čas. Postal je sestavni del življenja in dela v vrtcu.
Danes je vse več otrok, ki nimajo neposrednega stika z naravo in tudi izkušenj s pridelavo hrane  imajo vse manj.  V vrtcu se tega zavedamo in smo prepričani, da je potrebno že pri predšolskem otroku  razvijati odnos do narave, da bodo čutili in razumeli pomembnost narave, varstva okolja in medsebojnega sodelovanja.
 
V našem vrtcu smo skoraj v vseh enota uredili EKO vrtove na zelo raznovrstne načine. Nekaj enot vrtca je dislociranih in pogoji za ureditev vrtičkov so različni. V enotah kjer  okolje dopušča smo vrtove uredili na igriščih, v nekaterih enotah na balkonih…inp.
Naši vrtički so lepa popestritev okolice in zanimiv učni prostor za otroke, zaposlene, seveda za starše in okolje. Preko dejavnosti spoznavamo rastline, pridelke, vrtne prebivalce, naravne procese kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo.  

 

eko vrt 1

Kako smo se lotili ureditve vrtov?

Pri permakulturi je učinkovito načrtovanje uporabe energije eno izmed temeljnih načel, ki smo mu sledili.
Prvi korak na poti do vrta je bilo načrtovanje. Zato se je naš projekt začel z delavnicami o načrtovanju ekovrta v sodelovanju  z Inštitutom za trajnostni razvoj in povezovanjem s strokovnjaki iz lokalnega okolja.
Za načrtovanje smo potrebovali  znanja. To so zlasti znanja s področja ekološkega vrtnarjenja, osnovna načela ekološkega kmetijstva in na srečo je literature o ekološkem vrtnarjenju že kar veliko tudi pri nas.
Naših vrtički so okrasni, zeliščni, zelenjavni. Na nekatera igrišča smo posadili tudi nekaj sadnih dreves.
V večjih enotah imamo ob vrtičkih urejene kompostnike in ute za shranjevanje orodja.
Otroci se učijo v neposrednem naravnem učnem okolju v igralnicah, na prostem oziroma  posebej narejenih kotičkih, ki so namenjeni za umik, čutnim zaznavam, branju pravljic, zgodbic.. Večina naših igrišč nudijo tudi prostor -  travnato površino za igro.

V šolskem letu 2013/14 nam je uspelo z donacijo sklada si. voda naše učno okolje obogatiti z zbiralniki deževnice iz obstoječih strešnih površin.

Z deževnico zalivamo vrtičke. V poletnem času so zaradi klimatskih sprememb padavine neenakomerno porazdeljene in skorajda se ne moremo več izogniti občasnemu ali konstantnemu zalivanju vrtov. Namakanje vrta z mehko deževnico, brez vodnega kamna je rastlinam še posebej ustrezala.
Dejstvo, da je s to pridobitvijo pitna voda prihranjena in da je deževnica najcenejša možnost pridobivanja vode, pa vsekakor ni zanemarljivo.

Z uporabo deževnice želimo  prihraniti pitno vodo, zmanjšati stroške porabe pitne vode in vzgajati za trajnostni razvoj.

 

 

Vrtčevski ekovrt - predstavitev dejavnosti

 

 

 

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani